L0129 U10 2aC 2023

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció de la segona convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.