L0169 U10 N-MU 843/21- 3_RES_DEFINITIVA_CORR_ERRADES

Correcció d’errades a la resolució del director del Consorci de l’Institut Ramon Llull de data 22 de desembre de 2021 per la qual es resol la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.