L0111 N-2aC 2023

Resolució per la qual es publica la llista provisional de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2023-2024.