L0125 U10_2017

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la convocatòria anticipada per a l'any 2017.