L0125 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la convocatòria anticipada per a l’any 2017.