L0168 U10_2016

Resolució per la qual es modifica la proposta de resolució provisional de data 13 d’octubre de 2016 de concessió de les subvencions per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya.