L0168 U10_2016

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya de data 16 de novembre de 2016.