Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció exterior de les arts visuals de data 30 de novembre de 2015 (ref. 02/ L0170 U10 N-ART 604/15_2_MODIF_RES_CONV). 

 PDF (90 KB)