L0170 U10 N-1aC 2023

Proposta de resolució provisional de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2023 .