L0127 U10 1aC 2024

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 25 de gener de 2024 (DOGC núm. 9092 -1.2.2024) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana, en la seva varietat aranesa.