L0129 U10 1aC 2022

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.