L0196 U10 2023

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes de residències internacionals.