L0170 U10 1aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 10 de febrer de 2023 (DOGC núm. 8856 de 16 de febrer de 2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per a portar a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.