L0128 U10 2022

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a residències de traductors/ores de la literatura catalana i aranesa.