L0152 U10 2022

Correcció d’errades a la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d’orquestres, formacions de cambra i/o corals per actuacions i/o gires en l’àmbit de la música clàssica, contemporània i l’opera.