L0168 U10 2020

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya.