L0175 Resultats proves 1aC 2023

Llista de les persones no presentades a les proves de la primera convocatòria de l’any 2023 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci de l’Institut Ramon Llull (DOGC núm. 8848 – 6.2.2023).