L0125 U10 1C literatura infantil i juvenil 2016

Correcció d’errades a la resolució de data 16 de juny de 2016 per la qual es resol la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 2016.