L0168 U10 2020

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya.