L0125 U10 3aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la tercera convocatòria de data 20 de juny de 2023 (DOGC núm. 8945 – 27.6.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.