L0107 1C 2023

Resolució per la qual es fa pública la llista provisional de la 1a Convocatòria de l’any 2023 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci Institut Ramon Llull.