L0127 U10 3aC 2022

Correcció d’errades a la resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes a la comissió de valoració de la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).