L0170 U10 2020

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la primera convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2020.