Resolució per la qual es modifica la resolució provisional de data 25 de juny de 2020 de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2020-2021.