L0111 U10

Proposta de resolució provisional de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2020-2021.