Afectació del servei

Degut a un problem tècnic al registre,i fins a nou avis, no es podrà lliurar documentació ni completar cap tràmit.