Organ titular de la seu

L'òrgan titular de la seu electrònica és l’Institut Ramon LLull i l'òrgan responsable de la seva gestió és la Gerència de l’Institut Ramon Llull.

Identificació de la seu electrònica

La identificació de la seu electrònica es garanteix mitjançant el corresponent certificat de seu instal·lat en el servidor on s’emmagatzema la informació i els procediments posats a disposició dels/de les ciutadans/anes. El certificat de seu electrònica és el que facilita l’Agència Catalana de Certificació (CATCert). Se’n dóna publicitat a la pròpia seu i es faciliten els instruments necessaris per validar-ne el contingut i l’abast.

Hora oficial de la seu electrònica

La data i hora oficial de la seu electrònica serà la data i hora oficial de Catalunya. A efectes de data i hora, la seu electrònica està sincronitzada amb el servidor del registre electrònic.

Registre electrònic

L’oficina de registre habilitada per anotar l’entrada de les sol·licituds de tràmits telemàtics és el registre electrònic de l’IRL. El registre electrònic de l’IRL es regeix, a l’efecte de còmput de terminis i en la determinació de la data i l’hora d’entrada i de sortida de documents, per l’hora i la data oficial de la seu electrònica.

Calendari de dies inhàbils

L'IRL estableix que per als tràmits electrònics tot els dies són hàbils.