Indisponibilitat dels serveis d'accés a nous formularis i adjunció de documentació. Afectacions a la plataforma de tramitació corporativa entre les 18:00 i 21:00h, el 20 d'abril.