Resolució per la qual es modifica la resolució de data 6 de novembre de 2015 per la qual es resol el segon termini de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior d’obres il•lustrades de literatura infantil i juvenil per a l’any 2015 (02/ L0126 U10 N- 702/15-2 Stichting Ninderboekenmarkt).