| Oficina virtual Institut Ramon Llull

Pas 1 de 3: Sol·licitant


Cal adjuntar la següent documentació:

  • Documentació que acrediti la personalitat de la persona física (passaport, etc).
    En el camp número fiscal/passaport del formulari, heu de posar el mateix número identificatiu que consti en aquesta documentació
    Els ciutadans espanyols amb residència fiscal a l'estranger hauríen de fer servir, preferentment, el DNI.

Sol·licitantLes credencials d'accés seran enviades a aquesta adreça