| Oficina virtual Institut Ramon Llull

Pas 1 de 3: Entitat


Cal adjuntar la següent documentació:

  • Documentació que acrediti la personalitat de la persona jurídica (escriptures de constitució, estatuts, etc).
  • Documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona física (poders, etc).
  • Documentació que acrediti la personalitat de la persona física (passaport, etc).

Entitat
Dades del representant amb poders legals que tramitarà amb l'IRLLes credencials d'accés seran enviades a aquesta adreça