Us comuniquem que, en virtut de l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, el còmput dels terminis administratius que estaven suspesos es reprendrà amb efectes des de l’1 de juny de 2020.


Mesures excepcionals per a la tramitació durant aquest periode

Nova sol·licitud

Informació del tràmit


Sol·licituds pendents d'enviament

Si voleu recuperar un formulari prèviament començat, teclegeu el vostre correu electrònic