Us comuniquem que, en virtut de l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, el còmput dels terminis administratius que estaven suspesos es reprendrà amb efectes des de l’1 de juny de 2020.

D'acord amb això, el termini de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria finalitzarà el 31 de juliol de 2020


Mesures excepcionals per a la tramitació durant aquest periode

Nova sol·licitud

Informació del tràmit


Sol·licituds pendents d'enviament

Si voleu recuperar un formulari prèviament començat, teclegeu el vostre correu electrònic