Sol·licitud de subvenció per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana

Nova sol·licitud


Sol·licituds pendents d'enviament

Si voleu recuperar un formulari prèviament començat, teclegeu el vostre correu electrònic