| Oficina virtual Institut Ramon Llull

Sol·licitud de subvenció per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de les arts escèniques.

Formularis per justificar

Escriviu l'adreça electrònica que veu fer servir en enviar el formulari