L0195 U10 2022

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció de la convocatòria per a la mobilitat de creadors/es en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques i la música.