L0169 U10 1aC 2022

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció de la primera convocatòria per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.