L0170 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017.