Subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i de pensament | Oficina virtual Institut Ramon Llull