Les subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament vénen regulades per les bases publicades a la pàgina web de l’Institut Ramon Llull.

 

Les subvencions poden ser de promoció:

  1. Actes de difusió exterior de la literatura catalana
  2. Dossiers monogràfics sobre literatura catalana i pensament a revistes culturals de difusió fora del domini lingüístic
  3. Traducció de fragments i elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i pensament per a trameses a l’estranger.