Arts escèniques


Música


Arts visuals


Subtitulació


Certificació de llengua catalana


Selecció de professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior


Docència d'estudis catalans a les universitats de l'exterior


Estades lingüístiques de llengua catalana


Promoció de la literatura i el pensament


Traducció de la literatura i el pensament


Literatura infantil i juvenil


Estades de traductors estrangers a Catalunya