Data de publicació: 23/05/2018

 

Selecció de participants al XVII Campus universitari de la llengua catalana.

 

Data de publicació: 18/05/2018

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT D’ESTUDIS CATALANS: llista provisional de persones admeses i de persones que han d’aportar o esmenar documentació.

 

Data de publicació: 22/12/2017

L0170 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017.

 

Data de publicació: 19/12/2017

L0179 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2017.

 

Data de publicació: 19/12/2017

L0124 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la segona convocatòria de l'any 2017.

 

Data de publicació: 19/12/2017

L0127 U10_2017

Resolució de la tercera convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 19/12/2017

L0127 U10_2017

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la tercera convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 29/11/2017

L0127 U10_2017

Correcció d’errades a la resolució per la qual es resol la primera convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 28/11/2017

L0170 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017.

 

Data de publicació: 28/11/2017

L0170 U10_2017

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017.

 

Data de publicació: 27/11/2017

L0179 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2017.

 

Data de publicació: 27/11/2017

L0179 U10_2017

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2017.

 

Data de publicació: 27/11/2017

L0124 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la segona convocatòria de l'any 2017.

 

Data de publicació: 27/11/2017

L0124 U10_2017

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la 2a convocatòria de l’any 2017 per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 21/11/2017

L0125 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l'any 2017.