Data de publicació: 17/11/2017

L0168 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya per a l’any 2017.

 

Data de publicació: 10/11/2017

L0123 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’escriptors de literatura catalana o aranesa fora del domini lingüístic d’ambdues llengües per a l'any 2017.

 

Data de publicació: 10/11/2017

L0123 U10_2017

Resolució per la qual es resol el desistiment d’una sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria de l’any 2017 per a la mobilitat d’escriptors de literatura catalana o aranesa fora del domini lingüístic d’ambdues llengües.

 

Data de publicació: 31/10/2017

L0168 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya per a l’any 2017.

 

Data de publicació: 31/10/2017

L0168 U10_2017

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya per a l’any 2017.

 

Data de publicació: 26/10/2017

L0125 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l'any 2017.

 

Data de publicació: 26/10/2017

L0125 U10_2017

Resolució per la qual es resol la inadmissió de les sol·licituds de subvenció per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la segona convocatòria de l'any 2017.

 

Data de publicació: 19/10/2017

L0127 U10_2017

Resolució de la segona convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 19/10/2017

L0127 U10_2017

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 05/10/2017

L0185 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics.

 

Data de publicació: 19/09/2017

L0125 U10_2017

Resolució de concessió de les subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 2017.

 

Data de publicació: 15/09/2017

L0170 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017.

 

PDF (323 KB).pdf

 

Data de publicació: 14/09/2017

L0124 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió  de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la primera convocatòria de l'any 2017.

 

PDF (114 KB).pdf

 

Data de publicació: 16/08/2017

L0178 U10_2017

Correcció d’errades a la resolució de data 18 de juliol de 2017 per la qual es resolen les inadmisions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2017.

 

Data de publicació: 16/08/2017

L0178 U10_2017

Correcció d’errades a la resolució de data 18 de juliol de 2017 de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2017.