Data de publicació: 16/08/2017

L0170 U10_2017

Correcció d’errades de la resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017.

 

Data de publicació: 02/08/2017

L0127 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa per a l’any 2017.

 

Data de publicació: 02/08/2017

L0127 U10_2017

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa per a l’any 2017.

 

Data de publicació: 31/07/2017

L0170 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l'àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017.

 

Data de publicació: 20/07/2017

L0179 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2017.

 

Data de publicació: 20/07/2017

L0178 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2017.

 

Data de publicació: 20/07/2017

L0178 U10_2017

Resolució per la qual es resolen les inadmisions i els desistiments de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2017.

 

Data de publicació: 20/07/2017

L0185 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics.

Data de publicació: 18/07/2017

L0124 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la primera convocatòria de l'any 2017.

 

Data de publicació: 18/07/2017

L0124 U10_2017

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la 1a convocatòria de l’any 2017 per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 18/07/2017

L0125 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 2017.

 

Data de publicació: 18/07/2017

L0125 U10_2017

Resolució per la qual es resol la inadmissió de les sol·licituds de subvenció per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 2017.

 

Data de publicació: 17/07/2017

L0170 U10_2017

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017

Data de publicació: 03/07/2017

L0128 U10_2017

Resolucó de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a Residències de traductors/ores de la literatura catalana que es realitzin durant l'any 2017

Data de publicació: 15/06/2017

L0179 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2017.