Data de publicació: 09/04/2024

L0164 1aC 2024

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 10 de gener de 2024 (DOGC núm. 9080 de 16 de gener de 2024) en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 25/03/2024

L0152 1aC 2024

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d’orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música clàssica, contemporània i l’òpera.

 

Data de publicació: 25/03/2024

L0152 1aC 2024

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d’orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música clàssica, contemporània i l’òpera.

 

Data de publicació: 21/03/2024

L0107 1aC 2024

Resolució per la qual es fa publica la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a la 1a convocatòria de l’any 2024 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci Institut Ramon Llull.

 

Data de publicació:15/03/2024

L0127 1aC 2023

Correcció d’errades a la resolució del director del Consorci Institut Ramon Llull, de data 30 de juny de 2023, per la qual es resol la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació:13/03/2024

L0124 1aC 2023

Correcció d’errades a la resolució del director del Consorci Institut Ramon Llull, de data 28 de juliol de 2023, per la qual es resol la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de pubicació: 13/03/2024

L0164 2023

Correcció d’errades a la resolució del director del Consorci Institut Ramon Llull, de data 1 de desembre de 2023, per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat internacional individual en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques, la música, les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.

 

Data de publicació:28/02/2024

L0152 1aC 2024

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de l’any 2024 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat d'orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l'àmbit de la música clàssica, contemporània i l'òpera.

 

Data de publicació: 16/02/2024

L0114 2aC 2023

Resolució de modificació de la resolució de la 2a convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen docència.

 

Data de publicació: 09/02/2024

L0107 2aC 2023

Acta dels resultats de les proves de la segona convocatòria de l’any 2023 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del consorci de l’Institut Ramon Llull (DOGC núm. 8952 – 6.7.2023).

 

Data de publicació: 09/02/2024

L0107 2aC 2023

Llista de les persones no presentades a les proves de la segona convocatòria de l’any 2023 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del consorci de l’Institut Ramon Llull (DOGC núm. 8952 – 6.7.2023).

 

Data de publicació: 22/12/2023

L0111 N-1aC 2023

Resolució per la qual es publica la llista definitiva amb les persones admeses, inadmeses i les persones que es considera que desisteixen de la seva sol·licitud en el procés de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2024 i 2024-2025.

 

Data de publicació: 22/12/2023

L0124 U10 2aC 2023

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 22/12/2023

L0164 U10 2023

Correcció d’errades a la resolució del director del Consorci Institut Ramon Llull, de data 24 de novembre de 2023, per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 22/12/2023

L0127 3aC 2023

Resolució de la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).