Data de publicació: 12/07/2024

L0168 U10 2024

Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

 

Data de publicació: 12/07/2024

L0168 U10 2024

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

 

Data de publicació: 11/07/2024

L0128 U10 2024

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a residències de traductors/ores de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 11/07/2024

L0128 U10 2024

Resolució per la qual es resol el desistiment de les sol·licituds de subvenció de la convocatòria per a residències de traductors/ores de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 09/07/2024

L0185 U10 2024

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

 

Data de publicació: 05/07/2024

L0197 U10 2024

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la programació internacional de la creació artística catalana en l’àmbit de les arts escèniques.

 

Data de publicació: 05/07/2024

L0197 U10 2024

Resolució per la qual es resol el desistiment de la sol·licitud de subvenció corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la programació internacional de la creació artística catalana en l’àmbit de les arts escèniques.

 

Data de publicació: 05/07/2024

L0125 U10 1aC 2024

Resolució de la primera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 05/07/2024

L0129 1aC U10 2024

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la primera convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 05/07/2024

L0129 1aC U10 2024

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció de la primera convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 04/07/2024

L0130 U10 2024

Resolució de modificació del nomenament d’una de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció editorial de traduccions d’obres literàries originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 04/07/2024

L0124 1aC U10 2024

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la primera convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 04/07/2024

L0124 1aC U10 2024

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la primera convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 03/07/2024

L0130 U10 1aC 2024

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la primera convocatòria per a la producció editorial de traduccions d’obres literàries originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 03/07/2024

L0130 U10 1aC 2024

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció per a la producció editorial de traduccions d’obres literàries originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).