Data de publicació: 15/06/2017

L0178 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2017.

 

Data de publicació: 14/06/2017

L0128 U10_2017

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a residències de traductors/ores de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2017.

 

Data de publicació: 09/06/2017

L0179 U10_2017

Resolució per la qual es resolen les inadmisions i els desistiments de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2017.

 

Data de publicació: 09/06/2017

L0178 U10_2017

Resolució per la qual es resolen les inadmisions i els desistiments de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2017.

 

Data de publicació: 23/05/2017

 

ESTADA LINGÜÍSTICA D’ESTIU A VALÈNCIA.

 

Data de publicació: 23/05/2017

 

ESTADA LINGÜÍSTICA D’ESTIU A LES ILLES BALEARS 2017.

 

Data de publicació: 23/05/2017

 

XVI CAMPUS UNIVERSITARI DE LA LLENGUA CATALANA.

 

Data de publicació: 25/04/2017

L0164 U10_2016

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música de data 14 d’octubre de 2016.

 

Data de publicació: 25/04/2017

L0164 U10_2016

Resolució per la qual es modifica la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música de data 14 d’octubre de 2016..

 

Data de publicació: 25/04/2017

L0168 U10_2016

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya de data 16 de novembre de 2016.

 

Data de publicació: 25/04/2017

L0168 U10_2016

Resolució per la qual es modifica la proposta de resolució provisional de data 13 d’octubre de 2016 de concessió de les subvencions per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya.

 

Data de publicació: 03/03/2017

L0125 U10

Resolució de la convocatòria anticipada per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil.

 

Data de publicació: 25/01/2017

L0125 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la convocatòria anticipada per a l’any 2017.

 

Data de publicació: 25/01/2017

L0125 U10_2017

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la convocatòria anticipada per a l'any 2017.

 

Data de publicació: 20/12/2016

L0127 U10_2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana corresponent a la segona convocatòria de l’any 2016.