Data de publicació: 20/07/2016

L0127 U10 2T_traducció 2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana per a l’any 2016.

 

Data de publicació: 11/07/2016

L0128 U10 1aC_residències traductors 2016

Correcció d’errades a la resolució de data 5 de juliol de 2016 per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta per a residències de traductors/ores de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2016.

 

Data de publicació: 11/07/2016

L0124 U10 1aC_promoció 2016

Resolució per la qual es resol la inadmissió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 11/07/2016

L0124 U10 1aC_promoció 2016

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 08/07/2016

L0125 U10 1C literatura infantil i juvenil 2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil per a l’any 2016.

 

Data de publicació: 06/07/2016

L0128 U10 2T_residències traductors 2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a residències de traductors/ores de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2016.

 

Data de publicació: 29/06/2016

L0124 U10 1aC_promoció 2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 29/06/2016

L0124 U10 1aC_promoció 2016

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 29/06/2016

L0125 U10 1C literatura infantil i juvenil 2016

Correcció d’errades a la resolució de data 16 de juny de 2016 per la qual es resol la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents a la primera convocatòria de l'any 2016.

 

Data de publicació: 21/06/2016

L0125 U10 1C literatura infantil i juvenil 2016

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents al primer termini de l'any 2016.

 

Data de publicació: 21/06/2016

L0125 U10 1C literatura infantil i juvenil 2016

Resolució per la qual es resol el desistiment d’una sol·licitud de subvenció corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil per a l'any 2016.

 

Data de publicació: 17/06/2016

L0127 U10 1T_traducció 2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana per a l’any 2016.

 

Data de publicació: 17/06/2016

L0127 U10 1T_traducció 2016

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana per a l’any 2016.

 

Data de publicació: 07/06/2016

L0164 U10 N-CIR 78/15-1 I TEA 254/15-1

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música de data 16 de juliol de 2015.

 

Data de publicació: 07/06/2016

L0164 U10 N-CIR 78/15-1 I TEA 254/15-1

Resolució per la qual es modifica la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música de data 23 de juny de 2015.