Data de publicació: 06/06/2016

L0124 U10 1aC_promoció 2016

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 07/06/2016

L0124 U10 1aC_promoció 2016

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament i de la literatura infantil i juvenil durant l'any 2016.

 

Data de publicació: 03/06/2016

L0128 U10 1T_residències traductors 2016

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a residències de traductors/ores de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2016.

 

Data de publicació: 25/05/2016

 Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció exterior de les arts visuals de data 30 de novembre de 2015 (ref. 02/ L0170 U10 N-ART 604/15_2_MODIF_RES_CONV). 

 PDF (90 KB)

Data de publicació: 20/05/2016

 Llista de seleccionats al XV Campus universitari de la llengua catalana. 

 PDF (71 KB)

Data de publicació: 20/05/2016

 Llista de seleccionats a l' Estada lingüística d’estiu a Barcelona  

 PDF (76 KB)

Data de publicació: 21/12/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana per a l’any 2015.

 

Data de publicació: 21/12/2015

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana per a l’any 2015.

 

Data de publicació: 18/12/2015

Resolució per la qual es modifica la resolució de data 6 de novembre de 2015 per la qual es resol el segon termini de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior d’obres il•lustrades de literatura infantil i juvenil per a l’any 2015 (02/ L0126 U10 N- 702/15-2 Stichting Ninderboekenmarkt).

 

Data de publicació: 10/12/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la mobilitat d’artistes per a actuacions que s’hagin dut a terme a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

 

Data de publicació: 10/12/2015

Resolució per la qual es resolen les inadmisions i els desistiments de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la mobilitat d’artistes per a actuacions que s’hagin dut a terme a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

 

Data de publicació: 14/12/2015

Resolució per la qual es modifica la resolució de 16 de juliol de 2015 de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

 

Data de publicació: 14/12/2015

Resolució per la qual es modifica la resolució de 27 de juliol de 2015 de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la promoció exterior de les arts visuals durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 14/12/2015

Resolució per la qual es modifica la resolució de 17 de juliol de 2015 de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la mobilitat d’artistes per a actuacions que s’hagin dut a terme a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

 

Data de publicació: 14/12/2015

Resolució per la qual es modifica la resolució de 6 de novembre de 2015 de la convocatòria per a la concessió de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil per a l’any 2015.