Data de publicació: 14/12/2015

Resolució per la qual es modifiquen les resolucions de 13 de juliol de 2015 i de 9 de novembre de 2015 de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil per a l'any 2015.

 

Data de publicació: 14/12/2015

Resolució per la qual es modifiquen les resolucions d’11 de juny de 2015 i de 23 de juliol de 2015 de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana per a l’any 2015.

 

Data de publicació: 14/12/2015

Resolució per la qual es modifiquen les resolucions de 10 de juliol de 2015 i 30 de setembre de 2015 de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 02/12/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 01/12/2015

Resolució de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la concessió de subvencions per a la promoció exterior de les arts visuals corresponents al segon termini de l'any 2015.

 

Data de publicació: 30/11/2015

Resolució de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la concessió de subvencionsl per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya.

 

Data de publicació: 13/11/2015

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música de data 16 de juliol de 2015 (02/ L0164 U10 N-TEA_214_15_1_MODIF_RES_CONV).

 

Data de publicació: 13/11/2015

Resolució per la qual es modifica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música de data 16 de juliol de 2015 (02/ L0164 U10 N-CIR167_15_1_MODIF_RES).

 

Data de publicació: 09/11/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil per a l’any 2015.

 

Data de publicació: 09/11/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents al segon termini de l'any 2015.

 

Data de publicació: 06/11/2015

Resolució per la qual es resolen les inadmisions i desistiments de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció exterior de les arts visuals.

 

Data de publicació: 06/11/2015

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la promoció exterior de les arts visuals corresponents al segon termini de l'any 2015.

 

Data de publicació: 05/11/2015

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 05/11/2015

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 30/10/2015

Correcció d’errades a la resolució del director de data 11 de juny de 2015 per la qual s’atorguen les subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana corresponents al primer termini de l’any 2015 (L0127 U10 N-TRD 71/15-1).