Data de publicació: 21/07/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents al primer termini de l'any 2015.

 

Data de publicació: 17/07/2015

Resolució per la qual es resolen les inadmisions i els desistiments de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la mobilitat d’artistes per a actuacions que s’hagin dut a terme a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

 

Data de publicació: 17/07/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la mobilitat d’artistes per a actuacions que s’hagin dut a terme a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

 

Data de publicació: 16/07/2015

Resolució per la qual es resol el desistiment de la sol.licitud de subvenció corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

 

Data de publicació: 16/07/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

 

Data de publicació: 15/07/2015

Resolució per la qual es resol el desistiment de la sol·licitud de subvenció corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 15/07/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 26/06/2015

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

 

Data de publicació: 26/062015

Resolució per la qual es resolen les inadmisions i els desistiments de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

 

Data de publicació: 25/06/2015

Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil corresponents al primer termini de l'any 2015.

 

Data de publicació: 23/06/2015

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la promoció exterior de les arts visuals corresponents al primer termini de l'any 2015.

 

Data de publicació: 22/06/2015

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 22/06/2015

Resolució per la qual es resol la inadmissió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l'any 2015.

 

Data de publicació: 22/06/2015

Resolució per la qual es resol la inadmissió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil per a l’any 2015.

 

Data de publicació: 12/06/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana per a l'any 2015.