Data de publicació: 12/06/2015

Resolució per la qual es resol la inadmissió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana per a l’any 2015.

 

Data de publicació: 12/06/2015

Resolució per la qual es resolen els desistiments de les sol.licituds de subvenció corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció exterior de les arts visuals.

 

Data de publicació: 12/06/2015

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a residències de traductors de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2015.

 

Data de publicació: 22/05/2015

Llista de seleccionats a l' Estada lingüística d’estiu a Barcelona (2n termini de sol·licitud d'inscripció) 

 PDF (17 KB)

Data de publicació: 22/05/2015

Llista de seleccionats al XIV Campus universitari de la llengua catalana (2n termini de sol·licitud d'inscripció)

PDF (17 KB)

Data de publicació: 18/05/2015

Llista de seleccionats a l' Estada lingüística d’estiu a Barcelona 

 PDF (22 KB)

Data de publicació: 18/05/2015

Llista de seleccionats al XIV Campus universitari de la llengua catalana

PDF (22 KB)

Data de publicació: 29/12/2014

RESOLUCIÓ convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització de traduccions d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana que es realitzin durant l'any 2014.

 

Nota important: Per tal de poder iniciar la tramitació del pagament del 50% als beneficiaris de subvenció que consten en l'Annex I és necessari que acceptin la subvenció mitjançant el següent model d’acceptació. És imprescindible que retornin aquest document d’acceptació a l’Institut Ramon Llull per correu postal (Av Diagonal, 373; 08008 Barcelona) 

Aquesta acceptació s’ha de fer en el termini improrrogable de 30 dies a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, (data que consta en aquest tauler d’anuncis). La data de recepció serà la d’entrada en el registre de l’Institut Ramon Llull.

Data de publicació: 23/12/2014

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior per a l'any 2014.

 

Nota important: El termini de presentació de la documentació justificativa de l’activitat subvencionada és d’un mes a comptar a partir de l’endemà de l’acabament de la darrera de les activitats subvencionades (o d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de la seva publicació a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull, en els casos d’activitats ja realitzades en el moment de publicar-se la resolució). A aquests efectes, els beneficiaris de subvencions (Annex 1) hauran de presentar a l’Institut Ramon Llull la relació classificada de les despeses (Annex 3) juntament amb les factures originals, els comprovants de pagament, la memòria valorativa i tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon Llull.

Data de publicació: 23/12/2014

RESOLUCIÓ de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a presentacions fora del domini lingüístic de pel·lícules i documentals produïts a Catalunya.

 

Nota important:  Els beneficiaris de subvencions (Annex 1) hauran de presentar a l’Institut Ramon Llull la relació classificada de les despeses (Annex 3) juntament amb les factures originals, els comprovants de pagament, la memòria valorativa i tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon Llull.

Data de publicació: 23/12/2014

RESOLUCIÓ de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva subvencions de l’Institut per a la traducció, localització, adaptació i arxiu de subtítols de llargmetratges, curtmetratges i documentals originals en llengua catalana o en català i altres llengües produïts a Catalunya durant l’any 2014.

 

Nota important:  Els beneficiaris de subvencions (Annex 1) hauran de presentar a l’Institut Ramon Llull la relació classificada de les despeses (Annex-despeses ) juntament amb les factures originals a nom del/de la beneficiari/ària, de les despeses subvencionables i la documentació acreditativa del pagament a nom del/de la beneficiari/ària així com la còpia del/dels llargmetratge/s, curtmetratge/s o documental/s subtitulat/s que no s’hagin presentat amb el formulari de sol·licitud.

Data de publicació: 22/12/2014

RESOLUCIÓ de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana durant l'any 2014.

 

Data de publicació: 19/12/2014

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior per a l'any 2014.

 

Nota important: El termini de presentació de la documentació justificativa de l’activitat subvencionada és d’un mes a comptar a partir de l’endemà de l’acabament de la darrera de les activitats subvencionades (o d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de la seva publicació a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull, en els casos d’activitats ja realitzades en el moment de publicar-se la resolució). A aquests efectes, els beneficiaris de subvencions (Annex 1) hauran de presentar a l’Institut Ramon Llull la relació classificada de les despeses (Annex 3) juntament amb les factures originals, els comprovants de pagament, la memòria valorativa i tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon Llull.

Data de publicació: 04/12/2014

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a empreses editorials de literatura infantil i juvenil per a l’any 2014.

 

Data de publicació: 28/10/2014

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana durant l'any 2014.